Thép tròn đặc S45C phi 70,80,95,100,110,115,125,150,160

Nhóm sản phẩm: THÉP CHẾ TẠO

Thép tròn đặc S45C Trung Quốc phi 70, phi 80, phi 95, phi 100, phi 110, phi 115, phi 125, phi 150, phi 160 

Thép tròn đặc S45C phi 150

Sản phẩm cùng nhóm

0907315999