Thép tấm SM570, thép tấm SM490 16mm, 18mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm

Thép tấm SM570, thép tấm SM490 16mm, 18mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm

Xuất sứ: Hàn Quốc, Nhật Bản

Độ dày: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm: 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm

Chiều dài: 6000mm : 12000mm

 

Thép tấm cường độ cao SM570, SM490, A572, A387:

TÊN HÀNG – THÉP TẤM CƯỜNG ĐỘ CAO

KG/TẤM

MÁC THÉP

Thép cường độ cao dày 3MM X 1500 X 6M

211.95

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 4MM X 1500 X 6M

282.6

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 5MM X 1500 X 6M

353.25

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 6MM X 1500 X 6M

423.9

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 8MM X 1500 X 6M

565.2

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 10MM X 1500 X 6M

706.5

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 12MM X 1500 X 6M

847.8

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 14MM X 1500 X 6M

989.1

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 16MM X 1500 X 6M

1130.4

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 18MM X 1500 X 6M

1271.7

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 20MM X 1500 X 6M

1413

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 6MM X 2000 X 12M

1130.4

THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 8MM X 2000 X 12M

1507.2

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 10MM X 2000 X 12M

1884

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 12MM X 2000 X 12M

2260.8

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 14MM X 2000 X 12M

2637.6

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 16MM X 2000 X 12M

3014.4

THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 18MM X 2000 X 12M

3391.2

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 20MM X 2000 X 12M

3768

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 22MM X 2000 X 12M

4144.8

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 24MM X 2000 X 12M

4521.6

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 25MM X 2000 X 12M

4710

THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 28MM X 2000 X 12M

5275.2

THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 30MM X 2000 X 12M

5652

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 32MM X 2000 X 12M

6028.8

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 35MM X 2000 X 12M

6594

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 40MM X 2000 X 12M

7536

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 45MM X 2000 X 12M

8478

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 48MM X 2000 X 12M

9043.2

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 50MM X 2000 X 12M

9420

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 60MM X 2000 X 12M

11304

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 70MM X 2000 X 12M

13188

 THÉP TẤM SM490/SM570

Thép cường độ cao dày 80MM X 2000 X 12M

15072

 THÉP TẤM SM490/SM570

CÔNG TY TNHH XNK TM ĐẠI PHÚC VINH

MST: 0314 103 253

ĐCK: 5 Đường 13, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, HCM

Hotline:  0907 315 999 - 0937 682 789

Điện thoại: (0274) 3792666  Fax: (0274) 3729  333

Email: thepdaiphucvinh@gmail.com

Website: theptam.asia

Sản phẩm cùng nhóm

0907315999