THÉP TẤM ASTM A36M ĐĂNG KIỂM NK GR.A NHẬT BẢN

Thép tấm A36 chuyên dùng trong kết cấu nhà xưởng, đóng tàu, làm vỏ tàu thủy.

Thép Tấm A36 Nhật Bản, Thép Tấm Đăng Kiểm NK A36 dày 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm

THÉP TẤM ASTM A36M ĐĂNG KIỂM NK GR.A NHẬT BẢN dày 8mmx 2000mm x 6000mm /12000mm

THÉP TẤM ASTM A36M ĐĂNG KIỂM NK GR.A NHẬT BẢN dày 10mmx 2000mm x 6000mm /12000mm

THÉP TẤM ASTM A36M ĐĂNG KIỂM NK GR.A NHẬT BẢN dày 12mmx 2000mm x 6000mm /12000mm

 

THÉP TẤM ASTM A36M ĐĂNG KIỂM NK GR.A NHẬT BẢN

Thép Tấm A36 Nhật Bản, Thép Tấm Đăng Kiểm NK A36 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm

Thép tấm A36 có hàm lượng cacbon thấp nên thép tấm A36 được sử dụng rất nhiều trong nghành công nghiệp như: Ngành dầu khí, đóng tàu, kệ đỡ máy, bồn chứa, nhà xưởng, nhà thép tiền chế.. , đặc biệt có khả năng chóng ăn mòn thép nếu được mạ kẽm.

Quy cách chung Thép tấm A36 

QUY CÁCH THÉP TẤM A36 NHẬT BẢN, THÉP TẤM ĐĂNG KIỂM NK A36

KG / TẤM

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 6MM X 2000 X 12M

1130.4

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 8MM X 2000 X 12M

1507.2

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 10MM X 2000 X 12M

1884

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 12MM X 2000 X 12M

2260.8

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 14MM X 2000 X 12M

2637.6

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 16MM X 2000 X 12M

3014.4

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 18MM X 2000 X 12M

3391.2

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 20MM X 2000 X 12M

3768

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 22MM X 2000 X 12M

4144.8

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 24MM X 2000 X 12M

4521.6

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 25MM X 2000 X 12M

4710

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 28MM X 2000 X 12M

5275.2

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 30MM X 2000 X 12M

5652

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 32MM X 2000 X 12M

6028.8

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 35MM X 2000 X 12M

6594

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 40MM X 2000 X 12M

7536

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 45MM X 2000 X 12M

8478

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 48MM X 2000 X 12M

9043.2

Thép tấm A36 Nhật Bản, thép tấm đăng kiểm NKA36 dày 50MM X 2000 X 12M

9420

Ngoài Thép Tấm A36 Nhật Bản, Thép Tấm Đăng Kiểm NK A36 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm Thép Đại Phúc Vinh còn cung cấp một số loại thép tấm khác như: Thép tấm DH36, Thép tấm AH36, Thép tấm chịu nhiệt  A515, Thép tấm chịu nhiệt A516...Quy cách thép tấm ASTM A36 hiện có sẵn tại công ty.

 

Sản phẩm cùng nhóm

0907315999