Tags: thep tam skd11

THÉP TẤM SCM440, SCM820, SCM420, SCM920, SCR420

04 Thg6 , 2020
Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp thép tấm SCM440, SCM820, SCM420, SCM920, SCR420, S45C, S50C, S55C, SKD11, SKD61, 40CR, 65GE, NKA80, S20C, CT3, SS400...

THÉP TẤM S50C / THÉP C50 / THÉP TẤM C50

05 Thg6 , 2020
Thép tấm S50C, thép tấm C50 có dày: 0.9 ly, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly...

THÉP SKD61 / THÉP TẤM SKD61 / LÁP TRÒN ĐẶC SKD61

15 Thg7 , 2020
Chuyên cung cấp thép skd61, thép tấm skd61, láp tròn đặc skd61 Nhật Bản. ĐỘ DÀY THÉP TẤM SKD61(mm): 2 ly, 3 ly, 4...

THÉP TẤM S55C

24 Thg5 , 2020
Thép Đại Phúc Vinh chuyên nhập khẩu và cung cấp THÉP TẤM S55C / THÉP TẤM C55, THÉP TẤM S45C / THÉP TẤM C45, THÉP TẤM S50C...

THÉP TẤM SKD11, THÉP CHẾ TẠO SKD11, THÉP SKD11

19 Thg10 , 2023
Thép Đại Phúc Vinh chuyên cung cấp thép tấm SKD11, láp tròn đặc SKD11, thép SKD11, thép chế tạo skd11 - thép làm khuôn mẫu, thép...
0907315999