Tags: thep tam chiu nhiet a515

Gia công chõm cầu, mặt bích từ thép chịu nhiệt A515

24 Thg3 , 2020
chế tạo, gia công chõm cầu, mặt bích chịu nhiệt được gia công, chế tạo theo tiêu chuẩn ASME từ thép chịu nhiệt a515
cắt...

Thép tấm A515-70 Hàn Quốc / gia công, cuốn ống, chế tạo lò gia nhiệt, lò sấy

10 Thg7 , 2019
Thép tấm a515-60 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm,18mm, 20mm...
Thép tấm a515-70 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm,18mm...

Giá thép tấm a516 / thép tấm chịu nhiệt a516

23 Thg3 , 2020
thép tấm a516 / thep tam a516 / giá thép tấm a516 cập nhập hôm nay / giá thép tấm a516 / thông tin thép tấm a516 / thép tấm...

Thép tấm chịu nhiệt a515, thép tấm 515 -gr60,70 dày 16li, 16mm, 16ly

16 Thg7 , 2019
Thép tấm chịu nhiệt a515, a516, sb410 dày 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 16ly, 18ly, 20ly...nhận cắt tròn theo yêu cầu, cuốn ống chịu...

Thép tấm chịu nhiệt dày 16mm, 16ly, 16 li

16 Thg7 , 2019
Thép tấm SB410, Thép tấm A515 3ly,4ly,5ly,6ly,8ly,10ly,12ly,14ly,16ly,18ly,20ly,22ly,25ly,30ly.35ly,40ly,45ly,50ly,60ly...

Thép tấm chịu nhiệt a515, sb410, a516, q345r... Korea - Thép tấm cắt theo quy cách

16 Thg7 , 2019
Thép tấm a515 dày: 3ly,4ly,5ly,6ly,8ly,10ly,12ly,14ly,16ly,18ly,20ly,22ly,25ly,30ly.35ly,40ly,45ly,50ly,60ly,100ly,200ly...

Thép tấm chịu nhiệt A515, dày 8mm, 8ly

16 Thg7 , 2019
Thép tấm dày 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm...

Thép tấm a515-70 8li/12li/16li/18li/20li/25li/30li

24 Thg3 , 2020
Thép tấm a515-70 thép tấm chịu nhiệt dày 6li, Thép tấm a515-70 thép tấm chịu nhiệt dày 8li, Thép tấm a515-70 thép...

Thép tấm làm bồn chịu nhiệt A516 6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,30mm,50mm

23 Thg3 , 2020
Thép tấm làm bồn chịu nhiệt A516 6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,30mm, 0mm
thép tấm a516 / thep tam a516 / giá thép tấm a516 cập...

Thép tấm A515 8ly,10ly,12ly,14ly,16ly,20ly Hyundai Hàn Quốc

24 Thg3 , 2020
Thép tấm chịu nhiệt A515 / thép tấm A515 dày 8ly / thép tấm A515 dày 10ly / thép tấm A515 dày 12ly / thép tấm A515 dày 14ly...
0907315999