Tags: thep tam chiu mai mon 65mg

Thép tấm 65mg 2li-3li-4li-5li-8li-10li-12li Giá rẻ

14 Thg12 , 2017
Thép tấm chịu mài mòn 65mg 3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,14mm...30mm,35mm,40mm
Thép tấm chịu mài mòn 65ge 3mm,4mm...