Tags: thep tam 65mg

Thép tấm 65ge, 65r 2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm

14 Thg12 , 2017
Thép tấm chịu mài mòn 65mg, 65g, 65r 2mm, 3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,14mm, 16mm, 20mm,25mm, 30mm

Thép tấm 65r 2mm,3mm,4mm,5mm,16mm,18mm,10mm,14mm

14 Thg12 , 2017
Thép tấm chịu mài mòn 65mg, 65g, 65r, Thép tấm 65r 2mm,3mm,4mm,5mm,16mm,18mm,10mm,14mm

Thép tấm A36 Nhật Bản 8li,10li,12li,14li,20li,25li,30li

14 Thg12 , 2017
Thép Tấm A36 Nhật Bản 6mm-8mm-12mm-14mm-20mm-25mm-40mm-50mm-60mm-70mm JaPan
Thép tấm Đóng tàu A36, KA36, AH32, AH36 Hàng...

Thép tấm 65ge, 65mg 2li-3li-5li-6li-8li-10li giá rẻ

14 Thg12 , 2017
Thép chịu mài mòn 65mg, 65r hay 65ge, 65mangan

Thép tấm 65mg, 65g 2mm-3mm-6mm,8mm,12mm,16mm,20mm,25mm

14 Thg12 , 2017
Thép chịu mài mòn 65mg,thép tấm 65ge, thép tấm 65mg, thép tấm 65r...