Tags: thep lam noi hoi

Thép tấm A515-60, A515-70 thép tấm chịu nhiệt SB410, Q345R

14 Thg12 , 2017
Thép tấm 65r, 65ge, 65mg, a36, a515, c45, s50c, ss400, scm490, a516, sb410, 65g, a572, a709, q345...
Thép hình H, I, U, V
Thép tròn...