Tags: thep che tao nak80

Thép tấm SKD11 12li,14li,16li,20li,40li,80li,120li,300li Giá rẻ

14 Thg12 , 2017
Thép chế tạo SKD11 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 40mm, 60mm, 100mm, 140mm, 300mm, 350mm, 360mm Nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản