Tags: thep Q245R GB713

Thép tấm Q245R GB713, thép tấm Q345R, Q370R, SB480

09 Thg12 , 2018
Mác thép: GB713 Q245R - Q345R - Q370R - 14Cr1MoR - 16MnDR - SPV490 - SB410 - SB450 - SB480 - SGV410 - SGV450 - SGV480 - A285Gr.A - A515Gr.60 - A515Gr65 -A515Gr.70 - A516Gr.55 - A516Gr60...