Tags: Thep tam CT0 30ly

Thép tấm CT0 30ly, 40ly, thép tấm ct0 20ly, 50ly, 60ly

14 Thg12 , 2017
Thép tấm CT0: Thép tấm CT0 30ly, 40ly, thép tấm ct0 20ly, 50ly, 60ly
Chiều rộng: 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm
Chiều dài: 6000mm, 9000mm, 12000m...