Tags: 8mm

Thép tấm gân mạ kẽm 2mm,3mm,5mm,6mm,8mm

13 Thg12 , 2017
Thép tấm gân, thép tấm gân mạ kẽm 2mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm...12mm.
Chuyên dùng làm tấm lót sàn ô tô, sàn nhà, bậc...

Thép tấm 65mg, 65g 2mm-3mm-6mm,8mm,12mm,16mm,20mm,25mm

14 Thg12 , 2017
Thép chịu mài mòn 65mg,thép tấm 65ge, thép tấm 65mg, thép tấm 65r...