Tags: 2mm

Thép tấm gân mạ kẽm 2mm,3mm,5mm,6mm,8mm

13 Thg12 , 2017
Thép tấm gân, thép tấm gân mạ kẽm 2mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm...12mm.
Chuyên dùng làm tấm lót sàn ô tô, sàn nhà, bậc...