Thép tấm gân 3mm,6mm,8mm.10mm,12mm giá rẻ

Công ty chuyên nhập khẩu thép tấm gân từ 2mm,3mm....12mm Với giá thành rẻ nhất thị trường

Thép tấm gân 1,8mm x 1000 x cuộn, 1,8mm x 1200 x cuộn

Thép tấm gân 2mm x 1200 x cuộn, 2mm x 1219 x cuộn

Thép tấm gân 3mm x 1500 x cuộn, 3mm x 1500 x 6000mm, 3mm x 1250 x 6000mm

Thép tấm gân 4mm x 1500 x cuộn, 4mm x 1500 x 6000mm

Thép tấm gân 5mm x 1500 x cuộn, 5mm x 1500 x 6000mm

Thép tấm gân 6mm x 1500 x cuộn, 6mm x 1500 x 6000mm

Thép tấm gân 8mm x 1500 x cuộn, 8mm x 1500 x 6000mm

Thép tấm gân 10mm x 1500 x cuộn, 10mm x 1500 x 6000mm

Thép tấm gân 12mm x 1500 x cuộn, 12mm x 1500 x 6000mm

Thép tấm gân 12mm x 1800 x cuộn, 12mm x 1800 x 6000mm

 

Thông tin liên quan