Thép hộp vuông 40x40, 50x50, 60x60, 90x90, 100x100, 120x120

Nhóm sản phẩm: Thép hộp

Thép hộp vuông 40x40, 50x50, 60x60, 90x90, 100x100, 120x120

Thép hộp vuông  150x150, 175x175, 200x200, 250x250, 300x300...

Độ dày: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm

Chiều dài: 6000mm, 9000mm, 12000mm. Nhật đặt theo đơn hàng.

Mác thép: SS400, S275, S355...

Thép hộp vuông 40x40, 50x50, 60x60, 90x90, 100x100, 120x120

Thép hộp vuông  150x150, 175x175, 200x200, 250x250, 300x300...

Độ dày: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm

Chiều dài: 6000mm, 9000mm, 12000mm. Nhật đặt theo đơn hàng.

Mác thép: SS400, S275, S355...

Thép hộp vuông TC JIS G3101 , STK 400, ASTM A500
Tên hàng hóa quy cách Đơn vị  Khối lượng
50 x 50 x 3,2 x 6m Kg/cây                28.21
50 x 50 x 5 x 6m Kg/cây                42.39
50 x 50 x 6 x 6m Kg/cây                49.74
50 x 50 x 8 x 6m Kg/cây                63.30
60 x 60 x 5 x 6m Kg/cây                51.81
60 x 60 x 6 x 6m Kg/cây                61.04
60 x 60 x 8 x 6m Kg/cây                78.37
75 x 75 x 5 x 6m Kg/cây                65.94
75 x 75 x 6 x 6m Kg/cây                78.00
75 x 75 x 8 x 6m Kg/cây              100.98
90 x 90 x 4 x 6m Kg/cây                64.81
90 x 90 x 5 x 6m Kg/cây                80.07
90 x 90 x 6 x 6m Kg/cây                94.95
90 x 90 x 8 x 6m Kg/cây              123.59
100 x 100 x 4 x 6m Kg/cây                72.35
100 x 100 x 5 x 6m Kg/cây                89.49
100 x 100 x 6 x 6m Kg/cây              106.26
100 x 100 x 8 x 6m Kg/cây              138.66
100 x 100 x 10 x 6m Kg/cây              169.56
120 x 120 x 6 x 6m Kg/cây              128.87
120 x 120 x 8 x 6m Kg/cây              168.81
150 x 150 x 6 x 6m Kg/cây              162.78
150 x 150 x 8 x 6m Kg/cây              214.02
150 x 150 x 9 x 6m Kg/cây              239.08
150 x 150 x 10 x 6m Kg/cây              263.76
175 x 175 x 6 x 6m Kg/cây              191.04
175 x 175 x 8 x 6m Kg/cây              251.70
175 x 175 x 12 x 6m Kg/cây              368.51
200 x 200 x 6 x 6m Kg/cây              219.30
200 x 200 x 8 x 6m Kg/cây              289.38
200 x 200 x 10 x 6m Kg/cây              357.96
200 x 200 x 12 x 6m Kg/cây              425.03
300 x 300 x 6 x 6m Kg/cây              332.34
300 x 300 x 8 x 6m Kg/cây              440.10
300 x 300 x 10 x 6m Kg/cây              546.36
300 x 300 x 12 x 6m Kg/cây              651.11

CÔNG TY TNHH XNK TM ĐẠI PHÚC VINH

MST: 0314 103 253

ĐC:  37/5 Hà Huy Giáp, Kp 3A, P Thạnh Lộc, Q 12, HCM

ĐCK: 5 Đường 13, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, HCM

Điện thoại: (0274) 3792666 - 6511 666  Fax: (0274) 3729  333

Hotline:  0902 699 789 - 0907 315999 - 0937 682789

Email: daiphucvinhvn@gmail.com

http://daiphucvinh.vn/San-pham.html / http://theptam.asia/San-pham/Thep-tam-ac1.html

 

Sản phẩm cùng nhóm