Thép hộp đen 75x75, 175x175, 180x180

Nhóm sản phẩm: Thép hộp

Thép hộp đen 75x75, 175x175, 180x180

Thép hộp đen 75x75, 175x175, 180x180

75x75

Thép hộp vuông 75 x 75 x 1.0 x 6000mm

Mọi chi tiết về sản phẩm quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH XNK TM ĐẠI PHÚC VINH

MST: 0314 103 253

ĐC:  37/5 Hà Huy Giáp, Kp 3A, P Thạnh Lộc, Q 12, HCM

ĐCK: 5 Đường 13, KCX Linh Trung, P Linh Trung, Q Thủ Đức, HCM

Điện thoại: (0274) 3792666     Fax: (0274) 3729  333

Hotline:   0907 315999 

Email: thepdaiphucvinh@gmail.com

http://daiphucvinh.vn/San-pham.html

http://theptam.asia/San-pham/Thep-hop-ac7.html

Thép hộp vuông 75 x 75 x 1.4 x 6000mm

Thép hộp vuông 75 x 75 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp vuông 75 x 75 x 1.8 x 6000mm

Thép hộp vuông 75 x 75 x 2.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 75 x 75 x 2.3 x 6000mm

Thép hộp vuông 75 x 75 x 2.5 x 6000mm

 Thép hộp vuông 75 x 75 x 2.8 x 6000mm

Thép hộp vuông 75 x 75 x 3.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 75 x 75 x 4.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 75 x 75 x 5.0 x 6000mm

 Thép hộp vuông 75 x 75 x 6.0 x 6000mm

175x175

Thép hộp vuông 175 x 175 x 5.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 175 x 175 x 6.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 175 x 175 x 8.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 175 x 175 x 10.0 x 6000mm

180x180

Thép hộp vuông 180 x 180 x 6.0 x 6000mm

 Thép hộp vuông 180 x 180 x 8.0 x 6000mm

Thép hộp vuông 180 x 180 x 10.0 x 6000mm

 Thép hộp vuông 180 x 180 x 12.0 x 6000mm

Sản phẩm cùng nhóm