CÔNG TY TNHH KIM KHÍ VINH PHÁT
VPGD: 113 Hà Huy Giáp, KP 3A, P Thạnh Lộc, Q 12, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 66 856 999  Fax: (028) 3716 9917
Hotline: Mr Vinh 0937 682 789  
Email: kinhdoanhvinhphat@gmail.com & thephcm@gmail.com

Quy cách độ dày hiện công ty đang có sẵn. Mời quý khách hàng tham khảo.

3MM X 1500 X 6M 211.95 TẤM
4MM X 1500 X 6M 282.6 TẤM
5MM X 1500 X 6M 353.25 TẤM
6MM X 1500 X 6M 423.9 TẤM
8MM X 1500 X 6M 565.2 TẤM
10MM X 1500 X 6M 706.5 TẤM
12MM X 1500 X 6M 847.8 TẤM
14MM X 1500 X 6M 989.1 TẤM
16MM X 1500 X 6M 1130.4 TẤM
18MM X 1500 X 6M 1271.7 TẤM
20MM X 1500 X 6M 1413 TẤM
6MM X 2000 X 12M 1130.4 TẤM
8MM X 2000 X 12M 1507.2 TẤM
10MM X 2000 X 12M 1884 TẤM
12MM X 2000 X 12M 2260.8 TẤM
14MM X 2000 X 12M 2637.6 TẤM
16MM X 2000 X 12M 3014.4 TẤM
18MM X 2000 X 12M 3391.2 TẤM
20MM X 2000 X 12M 3768 TẤM
22MM X 2000 X 12M 4144.8 TẤM
24MM X 2000 X 12M 4521.6 TẤM
25MM X 2000 X 12M 4710 TẤM
28MM X 2000 X 12M 5275.2 TẤM
30MM X 2000 X 12M 5652 TẤM
32MM X 2000 X 12M 6028.8 TẤM
35MM X 2000 X 12M 6594 TẤM
40MM X 2000 X 12M 7536 TẤM
45MM X 2000 X 12M 8478 TẤM
48MM X 2000 X 12M 9043.2 TẤM
50MM X 2000 X 12M 9420 TẤM
60MM X 2000 X 12M 11304 TẤM
70MM X 2000 X 12M 13188 TẤM
80MM X 2000 X 12M 15072 TẤM
90MM X 2000 X 12M 16956 TẤM
100MM X 2000 X 6M 9420 TẤM
110MM X 2000 X 6M 10362 TẤM
120MM X 2000 X 6M 11304 TẤM
130MM X 2000 X 6M 12246 TẤM
140MM X 2000 X 6M 13188 TẤM
150MM X 2000 X 6M 14130 TẤM
160MM X 2000 X 6M 15072 TẤM
180MM X 2000 X 6M 16956 TẤM
200MM X 2000 X 6M 18840 TẤM